Administrator lub użytkownik

Użytkownikom Twojego konta możesz nadać uprawnienia Administrator lub Użytkownik (pracownik). Od tego zależy co będą mogli zrobić…

Termin wystawienia faktury

Od stycznia 2014 r. fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.

Tagi czyli własne cechy

Wszystkie moduły są wyposażone w Tagi czyli znaczniki lub inaczej słowa kluczowe, którymi możesz opisać lub pogrupować wszystkie swoje dane …

Własne logo na fakturze

Możesz wczytać swoje pliki graficzne i przypisać je do konta Twojej firmy. Nagłówek graficzny będzie drukowany na fakturze, a logo będzie ozdabiało …

Faktury przez e-mail

Faktury możesz wysyłać do kontrahenta e-mailem wprost z systemu. Nie jest wymagany żaden dodatkowy program klienta poczty …

Powiązania dokumentów

Dokumenty mogą być są ze sobą powiązane lub nie. Fakturę Pro forma można zrealizować do Faktury z dowiązaniem lub pozostawić do wielokrotnej realizacji…

Logowanie

Logowanie realizowane jest poprzez indywidualną stronę dla każdej Firmy. Strona posiada unikalny zależny od Konta adres oraz osobny profil…

(2016-12-08) MagFirma System ver. 4.2.2

Publikacja najnowszej wersji 4.2.2.
…w wersjach 4.xx wprowadzono szereg usprawnień oraz nowych funkcjonalności, m.in. możliwość usunięcia ostatniego dokumentu czy możliwość wystawienia korekty zwiększającej, wersja 4.2.2 zawiera najnowsze usprawnienia i poprawki…