Logowanie

Logowanie realizowane jest poprzez indywidualną stronę dla każdej Firmy. Strona posiada unikalny zależny od Konta adres oraz osobny profil…

(2018-02-21) MagFirma System ver. 4.3.0

Publikacja najnowszej wersji 4.3.0.
…w wersjach 4.xx wprowadzono szereg usprawnień oraz nowych funkcjonalności, m.in. możliwość usunięcia ostatniego dokumentu czy możliwość wystawienia korekty zwiększającej, wersja 4.3.0 zawiera najnowsze usprawnienia i poprawki…

(2015-08-20) MagFirma System ver. 3.10

Wersja 3.10 kończy serię wersji 3.xx.
…w wersjach 3.xx przebudowano niektóre moduły oraz dodano wiele zmian i rozszerzeń, m.in. opcję odzyskiwanie hasła czy opcję wysyłania faktury PDF bezpośrednio z systemu do kontrahenta. Usprawniony został systemowy Help ułatwiający korzystanie z aplikacji…

(2014-09-13) MagFirma System online w modelu SaaS

MagFirma System nie będzie dostępny do instalacji na własnym komputerze. Z systemu będzie można korzystać wyłącznie online w modelu SaaS (aplikacja jako usługa dostępna przez internet). Korzyści z tego płynące dla Użytkownika to …

Kiedy należy płacić podatki ?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jesteśmy objęci podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących ową działalność. Wyróżnić można także podatek dochodowy od osób prawnych.

Kto płaci niski ZUS ?

Jeśli podejmujesz pierwszą od 5 lat działalność gospodarczą masz prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Płaca minimalna od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1750 zł (brutto). Płaca minimalna jest to określona kwota wynagrodzenia minimalnego, jednolita dla całego kraju, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Raje podatkowe

Raje podatkowe stanowią zagraniczną alternatywę wobec polskiego opodatkowania.