Warning: Use of undefined constant SURIS - assumed 'SURIS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /sun_opt.php on line 9

Warning: ob_start(): function 'opt' not found or invalid function name in /sun_opt.php on line 10
Jakie składki odprowadza przedsiębiorca ? - MagFirma - Najlepszy program do faktur
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/eu-cookie-law/class-frontend.php on line 122

Jakie składki odprowadza przedsiębiorca ?

Przedsiębiorca obowiązkowo odprowadza za siebie następujące składki:

 • Ubezpieczenia społeczne – (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) – 757,76 zł(bez dobrowolnego chorobowego) – 699,56 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 279,41 zł
 • Fundusz Pracy – 58,20 zł

W skład ubezpieczeń społecznych wchodzą:

 • ubezpieczenia emerytalne,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenia chorobowe,
 • ubezpieczenia wypadkowe.

Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają osoby fizyczne, które są:

 • osobami wykonującymi pracę nakładczą,
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • posłami i senatorami pobierającymi uposażenie,
 • osobami pobierającymi stypendium sportowe,
 • pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobami pobierającymi  zasiłek dla bezrobotnych lub pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot

 

 

Napisz do nasToggle navigation

Uwaga: wysłanie wiadomości oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi zapytania.