Płaca minimalna od 2015 roku

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy kwota netto wynosi 1286,16 zł. Oznacza to, iż faktyczny wzrost wynagrodzenia w stosunku do ubiegłego roku, wyniósł około 50 zł.

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. W Polsce jego wysokość ustala rozporządzeniem właściwy minister. W niektórych krajach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku lub wykształcenia. W Polsce obowiązuje dla mieszkańców całego kraju w równej mierze.

Przydatny link: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6744,placa-minimalna-1750-zl.html

Napisz do nasToggle navigation

Uwaga: wysłanie wiadomości oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi zapytania.