Składki ZUS w 2015 roku

Wysokość składek procentowo obecnie wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne 19,52 %
  • rentowe 8 %
  • wypadkowe 0,40 – 3,60 %
  • zdrowotne 9%
  • chorobowe oraz Fundusz Pracy 2,45% (składka na Fundusz Pracy nie dotyczy osób korzystających z ZUS preferencyjnego)

Podstawą wymiaru składek jest kwota, od której naliczamy należne składki, a więc 30 % minimalnego wynagrodzenia lub od 60 % przeciętnego wynagrodzenia), mnożąc ją przez wskazane powyżej stopy procentowe.

W przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru wynosi zadeklarowaną kwotę, która nie może być niższa niż 75 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Napisz do nasToggle navigation

Uwaga: wysłanie wiadomości oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi zapytania.