Termin wystawienia faktury

Od stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana co do terminu w jakim należy wystawiać fakturę. Nowy art. 106i ust. 1 Ustawy o VAT reguluje, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zatem czas na wystawienie faktury wg zasady ogólnej uległ znacznemu wydłużeniu.

Wcześniej obowiązek podatkowy powstawał z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

 

 

Napisz do nasToggle navigation

Uwaga: wysłanie wiadomości oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi zapytania.