Funkcje

MagFirma pomoże usprawnić pracę użytkowników systemu w zakresie:

 • sprzedaży/ fakturowania,
 • zarządzania listą towarów i usług,
 • ewidencji kontrahentów,
 • zarządzania listą użytkowników/pracowników,
 • funkcji ogólnych,
 • logowania,
 • aplikacji i interfejsu,

Sprzedaż / Fakturowanie

 • Faktury pro forma, Faktury, Korekty,
 • powiązania pomiędzy dokumentami,
 • metoda liczenia od netto i od brutto,
 • różne sposoby zapłaty,
 • własne opisowe nazwy pozycji,
 • opcja oryginał/kopia,
 • opcja duplikat faktury,
 • korekta do korekty,
 • własne logo graficzne na fakturze,
 • własne formatowane opisy do dokumentu,
 • drukowanie do PDF,
 • wysyłanie faktury mailem wprost z systemu,
 • nieograniczona ilość dokumentów,
 • tagi – dowolna ilość słów kluczowych (cech),
 • dowolne wyszukiwanie i sortowanie,

Towary i usługi

 • własny słownik jednostek miary,
 • kategorie towarów i usług,
 • cenniki kartotekowe netto i brutto,
 • własne indeksy towarów i usług,
 • opcja tworzenia nowego towaru/usługi poprzez powielenie,
 • nieograniczona ilość kartotek,
 • tagi – dowolna ilość słów kluczowych (cech),
 • dowolne wyszukiwanie i sortowanie,

 

 


Kontrahenci

 • możliwość przypisania domyślnego sposobu naliczania Vat,
 • dowolne załączniki do kartoteki kontrahenta,
 • e-mail kontrahenta do przesyłania faktur,
 • opcja tworzenia nowego kontrahenta poprzez powielenie,
 • nieograniczona ilość kontrahentów,
 • tagi – dowolna ilość słów kluczowych (cech),
 • dowolne wyszukiwanie i sortowanie,

 

 


Użytkownicy / Pracownicy

 • dwa uprawnienia w ramach konta: Administrator firmy i Użytkownicy,
 • możliwość przypisania stanowiska do użytkownika i grupowania,
 • dowolne załączniki do kartoteki danego użytkownika,
 • możliwość wyłączenia użytkownika (aktywny/nieaktywny),
 • jednoczesna praca kilku użytkowników (wielodostęp),
 • nieograniczona ilość użytkowników,
 • tagi – dowolna ilość słów kluczowych (cech),
 • dowolne wyszukiwanie i sortowanie,
 • ustawienia widoków zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno,

 

 


Ogólne

 • widoki, układy i kolejność kolumn konfigurowalne per użytkownik,
 • widoki eksportowane do PDF, XLSX, CSV,
 • widoki dowolnie układane, sortowane, filtrowane, stronicowane,
 • personalizowane konto firmy, logo profilu i skórka systemu,
 • własny nagłówek graficzny faktury,
 • system wiadomości i komunikatów,

 

 


Logowanie

 • aplikacja a także poufność danych są chronione zabezpieczonym połączeniem i certyfikatem SSL wystawionym przez GeoTrust,
 • logowanie odbywa się poprzez indywidualną stronę dla każdej Firmy,
 • aplikacja kontroluje minimalną siłę hasła,
 • system logowania został wyposażony w opcję „Odzyskaj hasło”,


Aplikacja i interfejs

 • działanie aplikacji w modelu SaaS (aplikacja jako usługa przez Internet),
 • aplikacja sieciowa, możliwość jednoczesnej pracy kilku użytkowników,
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs,
 • responsywność interfejsu (dostosowuje się do ekranu urządzenia),
 • możliwość samodzielnego ustawienia loga, skórki, widoków, układów tabel, itp.
 • wbudowany Help zawsze pod ręką ułatwia korzystanie z systemu.

 

Sprawdź szczegółowe wymagania