Czy trzeba umieszczać PKWiU na fakturach

Aktualnie nie ma obowiązku umieszczania symboli PKWiU na każdej fakturze. Należy jednak podać podstawę prawną zwolnienia z VAT w przypadku towarów i usług zwolnionych z tego podatku. Informacją będzie właściwy przepis ustawy o VAT, przepis rozporządzenia wykonawczego czy przepis właściwej dyrektywy UE w sprawie VAT. Można w takim przypadku także wskazać właściwy symbol PKWiU danego towaru lub usługi.

Co to jest PKWiU ?

PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) to klasyfikacja wszystkich towarów i usług, które są w obrocie na rynku. Stworzona została na potrzeby statystyk i jest stosowana między innymi w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej. Służy między innymi do ustalania prawidłowej stawki VAT i zwolnienia z podatku.

Przydatny link: Klasyfikacje Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 

 

 

Napisz do nasToggle navigation

Uwaga: wysłanie wiadomości oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi zapytania.